Ενημέρωση για τις Ληξιπρόθεσμες & Τρέχουσες Οφειλές.

Ενημέρωση για τις Ληξιπρόθεσμες & Τρέχουσες Οφειλές    (από τον Απόστολο Βαλτά, Α΄ Αντιπρόεδρο ΠΦΣ)

Αναρτήθηκε στην διαύγεια το ποσό των 48 εκατομμυρίων ευρώ για ληξιπρόθεσμες οφειλές του 2011 και του 2012. Αναλυτικά:

ΤΑΥΤΕΚΩ-ΟΤΕ 10ος – 12ος του 2011:

Το ένταλμα, μετά την εκκαθάριση από την ΚΜΕΣ και τη διαδικασία ελέγχου των εκχωρήσεων προς τρίτους, μέσω της οικονομικής υπηρεσίας του ΕΟΠΥΥ απεστάλει την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου στον πάρεδρο, και τελικά επεστράφη στην οικονομική υπηρεσία του  ΕΟΠΥΥ, η οποία θα καταθέσει μέσω ΔΙΑΣ τα ποσά στους λογαριασμούς που έχουν δηλώσει οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι. Ημερομηνία πληρωμής η Τετάρτη 26 Νοεμβρίου (και τις επόμενες μέρες για τα 38 φαρμακεία του νομού Χανίων που κάνει να λάβουν). Έχει αποσταλεί στα email των Φαρμακευτικών Συλλόγων, το αρχείο με τα αναλυτικά ποσά για κάθε φαρμακείο, όπως και τα ποσά για τα οποία πρέπει να εκδοθεί πιστωτικό τιμολόγιο, που αφορά την έκπτωση 3,5%. (Θα υπάρξει επικοινωνία από το ΦΣΧανίων για καθένα φαρμακείο ξεχωριστά για τα ακριβή νούμερα ανά φαρμακείο)

ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ: μετά την δυνατότητα πληρωμής των οφειλών του 2012, τα ταμεία αυτά απέστειλαν αίτημα πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών στην οικονομική υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ μέσω του ΕΤΑΑ. Για το ΤΣΕΔΜΕ το παραπάνω αίτημα επεστράφη στο ταμείο δυο φορές, λόγω λάθους των υπηρεσιών. Τελικά το αίτημα πληρωμής του ΤΣΜΕΔΕ η οικονομική υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ, το απέστειλε μέσω του Υπουργείου Υγείας, στο λογιστήριο του κράτους για να  αποδεσμευτούν τα χρήματα, και η πληρωμή να γίνει από το ΤΣΜΕΔΕ που θα εκδώσει τα εντάλματα πληρωμής.

ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ,  ΤΑΥΤΕΚΩ-ΟΤΕ 2012, & ΤΥΔΕ: η ΚΜΕΣ έχει προβεί στην εκκαθάριση των παραπάνω ταμείων και ήδη ξεκίνησε η διαδικασία έλεγχου των εκχωρήσεων. Μετά από αυτή τη διαδικασία, που αναμένεται να κρατήσει περί τις 10 μέρες, τα ποσά ανά ταμείο, θα αποσταλούν στην οικονομική υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ για να εκδοθούν τα εντάλματα πληρωμής για το κάθε ταμείο ξεχωριστά.  Γίνονται προσπάθειες, η πληρωμή να πραγματοποιηθεί απευθείας από τον ΕΟΠΥΥ και όχι μέσω ενταλμάτων που θα εκδώσουν τα ταμεία ξεχωριστά, γεγονός που θα καθυστερήσει την πληρωμή μας (αφορά το ΕΤΑΑ/ΤΣΑΥ και το ΤΥΔΕ).

Πιστεύω ότι το αργότερο μέχρι τέλος Δεκεμβρίου θα έχουν εξοφληθεί τα παραπάνω ταμεία.

Όλα εξαρτώνται από τον συντονισμό των υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ και των παραπάνω ταμείων, σας ενημερώνω ότι σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η πληρωμή μέχρι τέλος του 2014, τα χρήματα αυτά θα επιστραφούν στο Υπουργείο Οικονομικών, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει από την αρχή κάθε διαδικασία πληρωμής.

ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ: Ενώ  οι διαβεβαιώσεις του Οίκου Ναύτου ήταν ότι οι συνταγές (όσων φαρμακείων δεν είχαν πληρωθεί το 2011 και όλων των φαρμακείων για πληρωμές του 2012), είχαν ελεγχθεί με πρόχειρο λογιστικό έλεγχο, διαπιστώθηκε σε επίσκεψη που έγινε από αντιπροσωπεία του ΠΦΣ στον Οίκο Ναύτου, ότι οι συνταγές ήταν ανέλεγκτες σε τσουβάλια, σε διάφορα δωμάτια στα κεντρικά γραφεία στον Πειραιά.

 

Ζητήθηκε και επετεύχθη, την ίδια μέρα,  μετά από  συνεργασία του Πρόεδρου του Οίκου Ναύτου, κ. Ε. Μπαρμπάκου, με τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, κ. Δ. Κοντό, να αναλάβει η ΚΜΕΣ να επεξεργαστεί τις συνταγές του Οίκου Ναύτου. Μετά από 10 μέρες προσπαθειών και συναντήσεων με υπηρεσιακούς  παράγοντες του ΕΟΠΥΥ και του Οίκου Ναύτου, μεταφέρθηκαν όλα τα τσουβάλια με τις συνταγές στην ΚΜΕΣ, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία επεξεργασίας των συνταγών.

 

Η πίεση προς την ΚΜΕΣ είναι, όσο το δυνατόν γρηγορότερα να πραγματοποιηθεί η επεξεργασία των συνταγών, καθώς και η διαδικασία των εκχωρήσεων. Επίσης γίνεται μεγάλη προσπάθεια, η πληρωμή να μην πραγματοποιηθεί με έκδοση ενταλμάτων από την Περιφερειακή Διεύθυνση ΕΟΠΥΥ του Πειραιά, γεγονός που θα καθυστερήσει την πληρωμή, αλλά απευθείας από την Οικονομική Υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ.

 

Η προσπάθεια είναι να πραγματοποιηθεί και η πληρωμή του Οίκου Ναύτου μέχρι τέλος του χρόνου. Όλα όμως εξαρτώνται, από το πόσο γρήγορα οι υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ (ΚΜΕΣ – Φαρμακευτική Υπηρεσία ΕΟΠΥΥ – Οικονομική Υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ) θα διεκπεραιώσουν τις διαδικασίες επεξεργασίας και εκκαθάρισης των συνταγών, όπως και εάν η πληρωμή πραγματοποιηθεί, όπως αναφέρω παραπάνω, απευθείας από τον ΕΟΠΥΥ.

 

Πηγή : fskriti.gr