ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Πλωτάρχου Μαριδάκη & Έλλης, Σούδα - Τηλ. 2821 089222

Εθν. Βενιζέλου 59 - Πάνω Σούδα, Σούδα - Τηλ. 28210-89179

Εθνάρχου Βενιζέλου 51, Σούδα - Τηλ. 28210-89100

    < προηγούμενοεπόμενο >