ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Γογονή Αναγνώστου 82, Χανιά - Τηλ. 28210-72442

Κυδωνίας 27, Χανιά - Τηλ. 28210-94311

Παπαναστασίου Αλεξάνδρου & Γεωργιακάκη, Χανιά - Τηλ. 28210-59090

Κάτω Στάλος, Νέα Κυδωνία, Χανιά - Τηλ. 28210-84485

Τσικαλαριά (Μετόχια), Χανιά - Τηλ. 28210-81041

Κριάρη 1 & Καραϊσκάκη, Πλατεία Κοτζαμπάση, Χανιά - Τηλ. 28210-93013

Κισσάμου 52 , Στάση εικονοστάσι, Χανιά - Τηλ. 28210-94956

Μεγίστης Λαύρας 48, έναντι Δ.Ε.Υ.Α.Χ., Μουρνιές, Χανιά - Τηλ. 28210-02740

Αναγνώστου Γογονή 51, έναντι Παλαιάς Ηλεκτρικής, Χανιά - Τηλ. 28210-93288

Κισάμου, Κάτω Δαράτσο, Χανιά, Χανιά - Τηλ. 28210-33466

Αριστοτέλους & Κοραή, Κουνουπιδιανά, Χανιά - Τηλ. 28210-69539

Όαση Βαρυπέτρου, έναντι Φυλακών Αγυιάς, Χανιά - Τηλ. 28210-09551

Παρθενίου Κελαϊδή 30, Χανιά - Τηλ. 28210-97560

Μουσούρων 29 (Δυτικά σκαλιά Αγοράς), Χανιά - Τηλ. 28210-58158

Χάληδων 25, Χανιά, Χανιά - Τηλ. 28210-54422

Ανδρέα Παπανδρέου 29, Χανιά, Χανιά - Τηλ. 28210-42400